True: Albert Schweitzer egyszerre volt teológus, zenész és orvos., A Német Keresztények támogatták Hitlert., Bonhoeffer részt vett a Hitler-ellenes összeesküvésben, A katolikus egyház kivételével minden egyház az Egyházak Világtanácsának a tagja., A II. vatikáni zsinat a anyanyelvű misézés mellett döntött., Albert Schweitzer Nobel-békedíjat kapott., Az Egyházak Világtanácsának több mint 300 tagegyháza van, False: Albert Schweitzer csak orvos volt., A Hitvalló Egyház támogatta Hitlert., Bonhoeffer, Hitler barátja volt., A katolikus egyház tagja az Egyházak Világtanácsának., A II. vatikáni zsinat a latin nyelvű misézés mellett döntött., Bonhoeffer Nobel-békedíjat kapott., Az Egyházak Világtanácsának nincs 300 tagegyháza.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?