True: wykształcenie średnie, matura, 1 lub 2 kwalifikacje zawodowe, praktyki, 2 przedmioty rozszerzone, 2 języki obce, 5 lat, False: wykształcenie podstawowe, brak matury, brak kwalifikacji zawodowych, brak praktyk, brak przedmiotów rozszerzonych, 1 język obcy, 4 lata,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?