1) Az alábbiak közül melyik nem elemi részecske a) Proton b) Elektron c) Neutron d) Atom 2) Melyik igaz a protonra az alábbi állítások közül? a) Negatív töltésű. b) Relatív tömege egységnyi. c) Jele p0. d) Nem az atommagban található. 3) Melyik igaz az elektronra? a) Nem az atommagban található. b) Pozitív töltésű. c) Nincs töltése. d) Az atom tömegének nagy részét adja. 4) Melyik állítás igaz az atommagra? a) Nincs töltése. b) Protonok és neutronok alkotják. c) Protonok és elektronok alkotják. d) Csak a protonok alkotják. e) Csak a neutronok alkotják. 5) Melyik állítás igaz az elektronfelhőre? a) Negatív töltésű része az atomnak. b) Neutronok és elektronok alkotják. c) Az atom tömege itt összpontosul. d) Meghatározza az atom rendszámát. 6) Egészítsd ki a definíciót! Az atomok legfontosabb adata a magban található protonok száma, amit ............ nevezünk. a) tömegszámnak b) neutronszámnak c) töltésszámnak d) rendszámnak 7) Melyik definíció helyes a relatív atomtömegre? a) A relatív atomtömeg megadja, hogy az adott atom tömege hányszor nagyobb a C-12 tömegének 1/12 részénél. b) A relatív atomtömeg megadja, hogy az adott atom töltése hányszor nagyobb a C-12 tömegének 1/12 részénél. c) A relatív atomtömeg megadja, hogy az adott atom tömege hányszor nagyobb a C-14 tömegének 1/12 részénél. d) A relatív atomtömeg megadja, hogy az adott atom tömege hányszor nagyobb a C-12 tömegének 12/12 részénél. 8) Melyik elemről van szó? Rendszáma: 3 a) Hidrogén b) Hélium c) Szén d) Lítium 9) Az alábbiak közül melyik igaz az izotópokra? a) Azonos protonszámú, de eltérő elektronszámú atomok. b) Azonos neutronszámú, de eltérő protonszámú atomok. c) Azonos protonszámú, de eltérő neutronszámú atomok. d) Azonos proton és neutronszámú, de eltérő elektronszámú atomok.

Atomok felépítése (Kötelező)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?