jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do ustalania podatków i opłat lokalnych, samorząd terytorialny wykonuje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, ustawa określa zasady i tryb wyborów ., członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować w referendum o sprawach dotyczących tej wspólnoty, działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi prawnemu.

Samorząd terytorialny - zdania z Konstytucji

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?