1) Балархай эгшиг хэдэн үүрэгтэй вэ? a) 3 b) 2 c) 4 d) 1 2) Хурга гэдэг үгийн балархай эгшгийн үүргийг тодорхойлоорой. a) Ялгах b) Эгшигжүүлэх c) Зөөлрүүлэх 3) Сургууль гэдэг үгийн авиа үсгийг тоолоорой. a) 8ү 7а b) 7ү6а c) 8ү6а d) 8ү5а 4) Хатуу гэдэг үгийн эсрэг утгатай үгийг сонгоорой. a) Ширүүн b) Догшин c) Зөөлөн d) Эвсэг 5) Агш.н цэгийн оронд тохирох эгшгийг сонгоорой. a) И b) А 6) Хүс+е аль тэмдгийг бичих вэ? a) Ъ b) Ь 7) Хүргэ+... a) Е b) Ё 8) Ялгах эгшигтэй үгийг сонгоорой. a) Үнэг b) Хэрэм c) Баавгай d) Сарнай 9) ЭГ+ЗГ=-Э загварт тохирох үгийг олж сонгоорой. a) Дархан b) Ахмад c) Сувд d) Утас 10) Цагаан идээний нэг төрөл a) Тарга b) Тараг

Монгол хэл 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?