tema - Pokok Persoalan, persoalan - Isu-isu sampingan, latar masa - zaman, waktu sesuatu peristiwa berlaku, latar masyarakat - Watak-watak dalam sesuatu karya, latar tempat - Lokasi sesuatu insiden, nilai - Amalan murni, pengajaran - Teladan, plot - Urutan peristiwa, teknik plot - Kaedah penulisan dalam sesuatu karya, sinopsis - Ringkasan keseluruhan cerita,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?