1) Az életünket sokféle szabály rendezi. Például az, hogy a családunkban mikor vannak az étkezések, hogy melyik szobában ki alszik, hol van helyszíne a játszásnak, tanulásnak, pihenésnek, hogy kint a városban hol közlekedhetnek a gyalogosok és hol a járművek, hogy a természetben hová mehetünk biztonságosan, hol kell a kijelölt túristaútvonalakat követni, vagy hogy ezekben a hónapokban hogyan kell védekeznünk a vírus ellen... ezek a szabályok minket védenek, segítenek, igazítanak útba. 2) A Bibliában arról olvashatunk, hogy Isten kiszabadította Egyiptomból a zsidó népet, és szabadságot adott nekik. Ahhoz azonban, hogy ezt a szabadságot meg is tudják tartani, és ne süppedjenek bele újból a szolgaságba, útmutató szabályokat kaptak Istentől. Ez a Tízparancsolat. 3) A Tízparancsolat tehát valójában nem korlátoz és megtilt, hanem a szabadságunkat biztosítja. Segít minket abban, hogy ne térjünk le a szabadság útjáról. 4) Isten szövetséget köt a megszabadított néppel a pusztában. Szövetsége jeleként a Tízparancsolatot adja nekik. 5) Az első három parancsolat arról szól, hogy maradjanak szabadok más istenek, hatalmak szolgálatától, és hogy csak Istennek adják meg a neki kijáró tiszteletet: 1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened! 6) 2. Ne vedd hiába Istened nevét! (Azaz ne emlegessék felelőtlenül Istent, csak tisztelettel ejtsék ki a szájukon a nevét.) 7) 3. Szenteld meg az ünnepnapot! (Azaz egy napon a hétből pihenjenek meg, és gondoljanak hálával Istenre, akitől mindenüket kapták.) 8) A következő hét parancsolat pedig arról szól, hogyan éljünk embertársainkkal. 4. Tiszteld atyádat és anyádat! (Azaz tiszteljük meg az előző generációkat, mert csak így számíthatunk a következő generációk tiszteletére.) 9) 5. Ne ölj! (Azaz ne sértsd meg a másik testi épségét, sőt, inkább vigyázzunk a másikra, ahogy csak lehet!) 10) 6. Ne paráználkodj! (Azaz ne csald meg a párodat, és mást se csábíts erre, hanem becsüljük meg szerelmi kapcsolatainkat.) 11) 7. Ne lopj! (Tartsd tiszteletben, ami a másé, ne vedd el tőle - még a másik gondolatait, eredményeit, sőt, idejét sem szabad ellopni!) 12) 8. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot! (Azaz ne hazudj, ne tüntesd fel embertársadat rossz fényben, hanem magyarázz inkább mindent a javára!) 13) 9. Ne kívánd felebarátod házát! 10. Ne kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát! (Azaz ne legyen az ember elégedetlenkedő és irigy, hanem tudjon együtt örülni másokkal és megelégedni azzal, amit Isten neki adott.) 14) Azt gondolná az ember, hogy tíz parancsolatot, tíz szabályt betartani egyszerű. Isten népe azonban megtapasztalta, hogy ezek a szabályok nagyon nehezen betarthatók. Újra meg újra letértek az útról, szolgaságba estek. 15) Ezért aztán kitaláltak kiegészítő szabályokat, hogy a tíz legfontosabb parancs áthágását még csak meg se tudják közelíteni. Összesen 613 ilyen további parancs található az Ószövetségben. A zsidó férfiak ezekre a plusz szabályokra az ingük rojtjaival emlékeztetik magukat. 16) A szabadság megtartása azonban nagyon nehéz dolog. Ha az ember belülről, a szíve mélyén nem újul meg, nem formálódik át, akkor hiába a sok segédszabály, nem tud megmaradni a szabadító Isten közelében.

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?