1) Kada je Romul osnovao grad Rim? a) 745. pr. Kr. b) 754. pr. Kr. c) 753. pr. Kr. 2) Rim je glavni grad________________. a) Mađarske b) Italije c) BiH d) Slovenije e) Srbije 3) Unutar Rima nalazi se Vatikan, koji je suveren teritorij____________. a) Svete Stolice b) Svete Krave c) Svetog Pisma 4) Nadimci Rima su____________, ________________ i ______________. a) Apostolski prag, Prijestolnica svijeta i Vječni grad. b) Apostolski prag, Vječni dom i Stolica svijeta 5) Povijesno središte Rima i Vatikan nalaze se na UNESCO-vom popisu_________________. a) svjetske baštine b) svjetske državnosti 6) Grad Rim je, prema mitu, osnovao_____________, sin____________i boga____________. a) Rem, Ree Silvatike i Marsa b) Romul, Ree Silvatike, Marsa c) Romul, Ree Silvije i Marsa 7) Zločesti Amulije bacio je blizance u rijeku____________. a) Tiber b) Savu c) Dravu 8) Blizance je pronašla__________ i dojila ih____________. a) Medvjedica, sokom b) Vučica, mlijekom 9) Na kraju ih je pronašao pastir________________. a) Faustul b) Matej c) Juda

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?