1) W glikolizie zachodzi fosforylacja: a) oksydacyjna b) substratowa c) fotosyntetyczna d) nie zachodzi 2) Oddychanie komórkowe to proces : a) anaboliczny b) kataboliczny 3) Glikoliza to etap oddychania tlenowego, w którym konieczny jest tlen a) tak b) nie 4) Podstawowym związkiem wykorzystywanym do produkcji energii jest: a) skrobia b) glikogen c) celuloza d) glukoza 5) Im ...1... pracę wykonuje komórka, tym większe ma zapotrzebowanie na energię. Musi mieć ...2... ilość mitochondriów.  a) 1- większą, 2-więcej b) 1-mniejszą, 2-więcej c) 1-mniejszą, 2-mniejszą d) 1-większą, 2- mniejszą 6) Cząsteczki ATP są ...1... i mogą przechowywać energię przez ...2... czas.  a) 1-trwałe, 2-długi b) 1-nietrwałe, 2-długi c) 1-nietrwałe, 2-krótki d) 1-trwałe, 2-krótki 7) Erytrocyty nie mają mitochondriów gdyż potrzebują niewiele energii, a uzyskują ją dzięki fermentacji a) prawda b) fałsz 8) Skąd się bierze w naszym organizmie dwutlenek węgla? a) Powstaje w mózgu podczas procesów decyzyjnych b) Powstaje w wątrobie podczas rozkładu toksyn c) Powstaje w żołądku podczas rozkładu toksyn d) Powstaje w komórkach jako produkt uboczny produkcji energii 9) Wskaż substraty oddychania komórkowego a) glukoza b) dwutlenek węgla c) woda

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?