Szerves szóösszetétel: Tagjai között valamilyen nyelvtani kapcsolat van, alárendelő szóösszetételek, mellérendelő szóösszetételek, jótáll, lábtörlő, sarokház, hatökör, hírnév, ki-ki, messze-messze, tojásfehérje, szóbeszéd, Szervetlen szóösszetétel: Tagjai között sem alárendelés, sem mellérendelés nem ismerhető fel, Úgy alakulnak ki, hogy a mondatban egymás mellett álló szavak gyakori együttes használatuk következtében összeforrnak, egyszeregy, adjonisten, nemcsak, ámbár, dehogy, minthogy, Miatyánk, mindenki, csakhogy, akárki,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?