1) Эгшигт гийгүүлэгчийг сонгоорой. a) ц, ж, з, с, д , т, ш, ч, х b) м, н, г, л, б, в, р, c) а, э, и, о, у, ө, ү 2) Зөв бичсэн холбооо үгийг сонгоорой. a) багшин ном b) багшын ном c) багшийн ном 3) Алдаагүй зөв бичсэн үгийг сонгоорой. a) зураачийн , угжыг, гарийн  b) тогоочийн ,  нутгийн,  шавжийг c) хөлийн , шавжыг , нутагийн 4) Дараах үгэнд ыг ийг зөв залган бичсэг үгийг сонгоорой.  a) хоныг b) хонийг c) хоньийг 5) Хэн? гэсэн асуултанд хариулагдах үгийг сонгоорой a) Дорж, Өвөө, Цолмон b) лууван, Бат , цэцэг c) уулзав, Бат ном 6) тохирох үгийг сонгоорой a) эмч b) сэтгүүлч c) багш 7) Асуух өгүүлбэрийг сонгоорой. a) Би зураг зурах дуртай. b) Чи юу хийх дуртай вэ? c) Ээж бид хоёр дэлгүүр явав. 8) Өргөлтөт эгшигтэй үгийг сонгоорой. a) өргөө, орц, үдээс b) найдвар , үйлдвэр, айлчин c) хайруул , нүүдэл, хайрцаг 9) Балархай эгшигтэй үгсийг сонгоорой. a) хавч , цүнх, ааруул b) хайруул, зайрмаг, дэлгүүр  c) хөөрхөн, уураг, сайхан 10) Ялгах эгшигтэй үгсийг сонгоорой. a) намар, гавар, цэцэг b) тооно, унага, аяга c) гэрэл, хайцаг, номын сан

Монгол хэл тест 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?