1) tam_jší a) ě b) ně 2) vyjímečný a) správně b) špatně 3) v_klat a) i b) y 4) tem_jší a) ně b) ě 5) da_é řešení a) nn b) n 6) vi_ík a) nn b) n 7) povi_en a) n b) nn 8) výjimečný a) správně b) špatně 9) rozv_klaná houpačka a) i b) y 10) povi_á školní docházka a) nn b) n 11) pom_nka a) ě b) ně 12) nashledanou a) špatně b) správně 13) dom_nka a) ně b) ě 14) rozum_t a) ně b) ě 15) rozum_ a) ě b) ně 16) kdybyste a) správně b) špatně 17) rozkaz. způsob slovesa přihlásit a) přihlas b) přihlaš 18) zapom_l a) ě b) ně 19) připom_l a) ě b) ně 20) t_ra a) ú b) ů 21) kdyby jste a) špatně b) správně 22) bysme a) správně b) špatně 23) bychom a) špatně b) správně 24) na shledanou a) správně b) špatně 25) rozkaz. způsob slovesa vidět a) viď b) viz 26) t_py rýmů a) y b) i 27) vyz_vám tě na souboj a) í b) ý 28) _pravil novinu a) z b) s 29) rozkaz. způsob slovesa věsit a) věš b) věs 30) rozkaz. způsob slovesa vědět a) věz b) věď 31) rozkaz. způsob slovesa dorazit a) doraž b) doraz 32) ra_ý středověk a) n b) nn 33) ra_í mlha a) n b) nn 34) t_pnout si výsledek a) i b) y

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?