1) Хүүрнэх өгүүлбэр аль нь вэ? a) Аав хотоос ирсэн. b) Аав хотоос ирсэн үү? 2) ыг, ийг зөв холбон бичсэн үгийг олоорой. a) багшийг b) навчыг c) самбарийг

Монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?