үүл - нар, тэнгэр - цас, ном - үзэг, дэвтэр - харандаа, утас - солонго,

монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?