Glikoliza - Jedna cząsteczka glukozy ulega rozkładowi i utlenieniu do dwóch cząsteczek pirogronianu., Cykl Krebsa, Reakcja pomostowa - Przebiega w matrix mitochondrium ., Łańcuch oddechowy - Tworzą go cztery duże kompleksy białkowe zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondrium., Fosforylacja oksydacyjna - Zachodzi w łańcuchu oddechowym., Zysk energetyczny cząsteczki ATP wynosi 26-28. - Łańcuch oddechowy,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?