Prawda: Cykl Krebsa to trzeci etap oddychania tlenowego., Łańcuch oddechowy tworzą cztery duże kompleksy białkowe., Podczas glikolizy są wytwarzane cztery cząsteczki ATP., Fałsz: Oddychanie komórkowe to proces anaboliczny., W łańcuchu oddechowym zachodzi fosforylacja substratowa., Reakcja pomostowa to rodzaj oddychania bez udziału tlenu.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?