1) Što je dekolonizacija ? a) Proces stvaranja kolonija. b) Proces oslobađanja kolonija. 2) Koja je od navedenih zemalja prva dekolonizirana ? a) Indija b) Egipat c) SAD d) Liberija 3) Koja je zemlja posjedovala najviše kolonija ? a) Velika Britanija b) Francuska c) Španjolska d) Portugal 4) U kojem je periodu dekolonizirano najviše zemalja ? a) nakon Prvog svjetskog rata b) nakon Drugog svjetskog rata c) nakon Deklaracije UN-a iz 1960. 5) Kako nazivamo većinu bivših kolonija ? a) zemlje Prvoga svijeta b) zemlje Trećega svijeta c) zemlje Drugoga svijeta 6) Kako nazivamo zajednicu bivših britanskih kolonija ? a) NATO b) Pokret nesvrstanih c) Commonwealth 7) S kojom su kolonijalnom silom kolonije često ratovale za neovisnost ? a) Velikom Britanijom b) Francuskom c) Portugalom 8) Što od navedenog nije problem zemalja Trećega svijeta ? a) glad b) neobrazovanost c) visok natalitet d) nizak natalitet

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?