1) Хүүхдүүд кино театрт кино үздэг. a) тийм b) үгүй 2) к үсэгтэй үгийг олоорой a) луужин b) хошуу c) курс d) ямаа e) театр f) жаргал 3) Циркийн ............................... нар хамгийн хөгжилтэй.  a) амьтад b) алиалагч c) жолооч d) хөтлөгч 4) 4-р сарын 26 буюу өнөдрийн үзсэн авиа үсгийг сонгоно уу? a) п b) я c) т d) ю e) к f) л

Монгол хэл к үсгийн бататгал даалгавар

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?