Чамайг хэн гэдэг вэ?, Чи хэддүгээр ангид сурдаг вэ?, Хүний нэрийг ямар үсгээр бичдэг вэ?, Цагаантолгой хэдэн үсэгтэй вэ?, Эгшиг үсэг хэд байдаг вэ?, Гийгүүлэгч үсэг хэд байдаг вэ? , Туслах эгшиг хэд байдаг вэ? Нэрлээрэй., Эгшигт гийгүүлэгч хэд байдаг вэ? Нэрлээрэй., Асуух өгүүлбэрийн эцэст юу тавих вэ?, Хариулсан өгүүлбэрийн эцэст юу бичдэг вэ?, Үндсэн эгшиг хэд байдаг вэ? Нэрлээрэй., Цагаантолгойн хамгийн сүүлийн үсгийг нэрлэнэ үү?, Улаанбаатарын хамгийн том нь юу вэ?, Үгийн дунд 1 гийгүүлэгч орсон бол хаагуур тасалж үелэх вэ?, Эгшгийн тоогоор юу болдог вэ?, Чи хэдэн настай вэ?, Чи ямар тоглоомоор тоглох вэ? Яагаад?.

Монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?