1) Жамуха Тэмүжинтэй яаж тааралдсан бэ? a) тоглож  яваад b) айлд очоод c) ан хийж 2) Жамуха Тэмүжин хоёр юу агнасан бэ a) бүргэд b) жирх c) чоно 3) Тэмүжин хэний хүү вэ? a) Жамуха b) Ван хаан c) Есүхэй 4) Жамуха Тэмүжин хоёр сайн найзууд болсноо баталж юу солилцсон бэ? a) малгай b) бүс c) нум 5) Жумуха ямар зантай хүү вэ? a) зөрүүд b) зөөлөн c) залирхаг

Монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?