MOWA ZALEŻNA: Karol zapytał Nikolę, czy pójdzie z nim na spacer., Nikola odpowiedziała, że nie może, ponieważ musi zająć się młodszą siostrą., Olek zapytał Zosię, czy woli jabłka, czy gruszki., Piotr zauważył, że dziś jest pogoda idealna na mecz., Nauczyciel orzekł, że w tym roku nie będzie jedynek z wuefu., Mama powiedziała, żebym wyniosła śmieci”., MOWA NIEZALEŻNA: Karol zapytał Nikolę: "Czy pójdziesz ze mną na spacer?", Nikola odpowiedziała: " Nie mogę, ponieważ muszę się zająć się młodszą siostrą.", Olek zapytał Zosię: "Czy wolisz jabłka, czy gruszki?", - Dziś jest pogoda idealna na mecz - zauważył Piotr., - W tym roku nie będzie jedynek z wuefu - orzekł nauczyciel., Mama powiedziała : „Wynieś śmieci”., - Wynieś śmieci - powiedziała mama.,

Ach ta mowa! Zależna czy niezależna?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?