ZEMLJA - OKRUGLA I NA NJOJ ŽIVIMO. , ŠUMA - PUNA DRVEĆA I KISIKA., VODA - BEZ NJE NEMA ŽIVOTA.PIJEMO JU., SMEĆE - OTPADAK KOJI VIŠE NE MOŽEMO UPOTRIJEBITI., PLASTIKA - ODLAŽEMO JU U ŽUTI SPREMNIK., PTICE - SELICE I STANARICE., CVIJEĆE - MIRIŠI I CVATE U PROLJEĆE., KANTU - SMEĆE BACAMO U...., OTPAD - SVE ŠTO BACAMO., PAPIR - ODLAŽEMO GA U PLAVI SPREMNIK.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?