orator, -oris, m. - govornik, disco, 3. didici, - - učiti, augeo, 2. auxi, auctum - povećati, uzvisiti, ars, artis, f. - umijeće, vještina, puer, -eri, m. - dječak, scribo, 3. psi, ptum - pisati, incipio, 3. cepi, ceptum - početi, trado, 3. didi, ditum - predati, uručiti; pripovjedati, ispričati, narratio, -onis, f. - naracija, species, ei, f. - vrsta, carmen, -inis, n. - pjesma, accipio, 3. cepi, ceptum - primiti; učiti, versor, 1. - nalaziti se, boraviti, fingo, 3. finxi, fictum - zamisliti; oblikovati; izmisliti, lažirati, quaero, 3. sivi, situm - tražiti, maturus, 3 - zreo, aestimo, 1. - procijeniti, vrednovati, efficio, 3. feci, fectum - postići, aetas, -atis, f. - dob (godine), studium, -ii, n. - (znanstveni) rad, učenje; sklonost,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?