Indicatori de eficiență (de activitate) - evaluează modul în care au fost realizate operațiunile de producție și performanța resurselor utilizate în timpul procesului de realizare a valorii adăugate., Indicatori de lichiditate - măsoară capacitatea companiei de a genera numerar pentru a răspunde angajamentelor și obligațiilor sale cu scadențe pe termen scurt., Indicatori de solvabilitate - măsoară capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile financiare totale., Indicatori de profitabilitate - măsoară eficiența pe care firma o are în gestionarea costurilor și cheltuielilor și transformarea lor în profit. , Indicatori de risc/îndatorare - evaluează capacitatea firmei de a-și îndeplini obligațiile, folosind capitaluri proprii, Indicatorii financiari facilitează - cunoașterea, organizarea și planificarea situației lor economice, în vederea atingerii obiectivelor/rezultatelor financiare dorite., Indicatorii economico-financiari sunt - instrumente pentru măsurarea și urmărirea progresului și performanței companiei., Informațiile oferite de indicatorii economici și financiari - permit măsurarea eficienței activității firmei, precum și prevenirea pierderilor prin semnalarea problemelor și luarea măsurilor necesare în zonele cu performanțe slabe., Indicatorii economico-financiari sunt utilizați si pentru a compara - situația economico-financiară a firmei cu alte companii din același domeniu de activitate sau din întreaga economie națională.,

Indicatori economico-financiari

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?