1) Limfa inaczej. a) przeciwciała b) chłonka c) śledziona d) aids 2) Wchodzi w skład układu limfatycznego. a) grasica b) surowica c) kaszel d) odporność 3) W niej kończą żywot krwinki czerwone. a) kaszel b) alergia c) śledziona d) chłonka 4) Zdolność organizmu do obrony. a) antygeny b) kaszel c) odporność d) przeciwciała 5) Krwinki białe o dużych rozmiarach. a) grasica b) swoista c) makrofagi d) aids 6) Reakcja organizmu, w pierwszej linii obrony. a) kaszel b) swoista c) śledziona d) przeciwciała 7) Odporność od urodzenia. a) śledziona b) surowica c) wrodzona d) przeciwciała 8) Dzięki nim organizm odróżnia własne komórki. a) swoista b) wstrząs c) kaszel d) antygeny 9) Odporność nabyta inaczej. a) swoista b) makrofagi c) alergia d) przeciwciała 10) Produkowane przez limfocyty B. a) przeciwciała b) wrodzona c) transplantacja d) alergia 11) Po jej podaniu uzyskujemy odporność bierną sztuczną. a) surowica b) kaszel c) grasica d) alergia 12) Nadmierna reakcja organizmu na nieszkodliwe substancje. a) wstrząs b) wrodzona c) śledziona d) alergia 13) Anafilaktyczny. a) śledziona b) antygeny c) wstrząs d) transplantacja 14) Przeszczepianie narządów. a) surowica b) transplantacja c) grasica d) wstrząs 15) Zespół nabytego niedoboru odporności. a) AIDS b) przeciwciała c) odporność d) transplantacja

Układ limfatyczny i odpornościowy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?