1) Дараалсан 3 гийгүүлэгчийн дүрэмтэй үгийг олоорой. a) сансарт b) санагдана c) санаа 2) Тарвага яана гэдэг вэ? a) исгэрэх b) гуагалах c) хошхирох d) донгодох e) уйлах f) инээх 3) Өргөлтөт эгшиг нь үгийн 2-р үед байрладаг. a) тийм b) үгүй c) заримдаа 4) Үеэр буруу заагласан үгийг олоорой. a) су-ра-хад b) сур-гамж c) са-ма-ранд d) ас-уулт e) сай-тай f) ас-гар 5) Урт эгшгээр эхэлсэн залгавар залгахад балархай эгшиг нь гээгдэх үгийг олоорой. a) Норов b) солонго c) тэнгэр d) санал e) Осор f) очих 6) Дараах үгийн аль нь зөв бичсэн бэ? a) уншья b) уншая c) унший d) уншяа e) уншъя f) уншы 7) Дуслыг хураавал ....................... болно. a) нуур b) далай c) их 8) Булаг гэдэг үгэнд алийг нь залгах вэ? a) -ыг b) -ийг c) -г 9) Булаг гэдэг үгэнд + ыг,ийг залгахад балархай эгшиг нь a) гээгдэхгүй b) гээгдэнэ 10) Аль нь зөв бичсэн үг вэ? a) оёоё b) оёьё c) оёы d) оёий e) оёё f) оёъё

Монгол хэл 3

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?