1) Melyik stílusirányzatra jellemző: "nemes egyszerűség és csendes nagyság"? a) romantika b) klasszicizmus c) szentimentalizmus d) rokokó 2) "Teljes meztelenségében, kendőzetlen csúfságában mutatkozik meg benne az élet, de diadalmas szépségében is - mintha boncolókéssel tárnák fel." Melyik stílusirányzat ez? a) realizmus b) szecesszió c) szimbolizmus d) impresszionizmus 3) Melyik stílusirányzat jellemzői: indás növényi ornamentika (akár pl. hosszan kígyózó mondatok is), stilizáltság, dekadencia, erotika? a) barokk b) romantika c) naturalizmus d) szecesszió 4) Benyomásokat rögzít, a költészetben leggyakrabban nominális stílusban fejeződik ki. Melyik irányzat ez? a) impresszionizmus b) expresszionizmus c) szürrealizmus d) realizmus 5) "Szándéka és feladata költészetet és prózát, zsenialitást és kritikát, műköltészetet és természetes költészetet is (...) vegyíteni". Melyik irányzat ez? a) klasszicizmus b) barokk c) realizmus d) romantika 6) Melyik stílusirányzat nem a 19. századhoz köthető? a) romantika b) realizmus c) szentimentalizmus d) barokk 7) Melyik stílusirányzat nem a valóság pontos megragadására törekszik? a) realizmus b) naturalizmus c) szürrealizmus 8) Öncélú szépségeszmény, korrespondencia (=minden mindennel összefügg), titokzatosság, líraiság a) szimbolizmus b) szürrealizmus c) romantika d) naturalizmus 9) Elvágyódás más tájakra és korokba (pl. a középkorba), zsenikultusz, a művészet elsődlegessége a valódi világgal szemben. Melyik irányzat sajátjai? a) reneszánsz b) realizmus c) romantika d) rokokó

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?