1) Гадаа бороо орж ээж .......... татав. a) өрх b) өрөх 2) Тоть гэсэн үгэнд зөв залгсан хэсэг аль нь вэ? a) тотийг b) тотыг  c) тотьны 3) Зөв залгасан хэсгийг олоорой? a) сургуулын b) сургуулийн 4) Захидал хэдэн хэсгээс бүтдэг вэ? a) 1 b) 3 c) 2 5) Зөв бичсэн хэсгийг олоорой a) явахаар b) явхаар 6) Зөв бичсэн үгийг олоорой? a) үзэгдэнэ b) үзэгднэ c) үзгэднэ 7) "Уурлах" гэсэн үгийн ойролцоо утга аль нь вэ? a) гомдох b) баярлах c) уйлах 8) Хоолойн -Г-тэй үгийг олоорой? a) гол b) гурил c) ботго 9) -ийг, ыг зөв залгасан хэсгийг олоорой? a) зургийн дэвтэр b) зургын харандаа 10) "Ад шоо" гэсэн ямар утгатай үг вэ? a) эвлүүлдэг шоо b) шоолон дургүйцэх c) хол газар 11) Зөв бичсэн үгийг олоорой? a) угжина b) дэмжнэ c) түгэжнэ 12) Аль нь захирах өгүүлбэр вэ? a) Ногоон гэрлээр гараарай b) Ногоон гэрлээр гар c) ногоон гэрлээр гарав

монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?