Hac - Müslümanların ömründe bir kez yerine getirmesi gereken farz bir ibadet?, Tavaf - Kabe'nin etrafında yedi kez dönmek?, Şavt - Kabe'nin etrafında bir kez dönmek?, Mikat - Hac'da ihrama girilen yer?, Say - Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelmek?, Mina - Hac'da kurban kesilen yer?, Mina - Hac'da şeytan taşlanan yer?, İhram - Hacıların giydiği beyaz kıyafet?, Zilhicce - Haccın yapıldığı ay?, Say - Hangisi haccın farzlarından değildir?, Tavaf - Hangisi Haccın farzlarındandır?, Farz - Haccın dinen hükmü?, Mekke - Hac için hangisine gidilir?, Arafat - Farz olan vakfe nerede yapılır?, Zemzem - Kabe'nin yanında çıkan kutsal su?, Umre - Hac zamanı dışında Kabe'yi ziyaret etmek?, Sünnet - Umre yapmanın dinen hükmü?, Kurban kesmek - Hangisi Hac ve umrede ortak değildir?, Tavaf etmek - Hangisi hac ve umrede ortaktır?, Adak - Bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak kesilen kurban?, İsmail - Hz.İbrahimin oğlu?, Kevser - Kurban ibadeti hangi surede geçmektedir?, 1 - Kurban edilecek küçük baş hayvan en az kaç yaşında olmalı?, 2 - Kurban edilecek büyük baş hayvan en az kaç yaşında olmalı?, 5 - Kurban edilecek deve en az kaç yaşında olmalı?, Akika - Çocuğu olan ailenin kestiği kurban?, Arefe günü - Arafat vakfesi ne zaman yapılır?, Hacerül esved - Kabe'nin duvarında bulunan kutsal taş?, 9 - Hac ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?, 7 - Büyük baş hayvanı en fazla kaç kişi ortak kesebilir?, 1 - Küçük baş hayvanı en fazla kaç kişi ortak kesebilir?, Mekke - Kabe hangi şehirde bulunmaktadır?, Hem mal hem beden ile yapılan bir ibadettir - Hangisi hac ibadeti ile doğru bir bilgidir?, Hz. İbrahim - Kabe'yi oğluyla beraber yapan peygamber, Telbiye - Hac esnasında okunan dua?, Arafat - Hacıların arefe günü öğleden sonra gittikleri yer?, Mina - Hacıların traş olup ihramdan çıktıkları yer?, Vacip - Kurban bayramında kesilen kurbanın dinen hükmü?, 1 - Peygamberimiz ömründe kaç kez hac yapmıştır?, Veda hutbesi - Peygamberimizin hac esnasında yaptığı konuşmaya denir?, Sadaka - Hangisi umre ile ilgi değildir?, Telbiye - İhrama girerken okunması gereken dua?, Mescidi Aksa - Hangiler hac sırasında ziyaret edilenlerden değildir?,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?