1) Gorbačovljeva mjera za slobodu javnog izražavanja zvala se perestrojka. a) Točno - uvodi se sloboda tiska i javnog okupljanja. b) Netočno - to je gospodarska reforma. 2) Mihaila Gorbačova na čelu Rusije naslijedio je Boris Jeljcin. a) Točno b) Netočno 3) Odnos sa SAD-om popravljen je nakon kojeg događaja kojim se dokazala slabost sovjetskog ekonomskog i vojnog sustava? a) Katastrofe u Černobilu b) Povlačenja iz Vijetnama c) Povlačenja iz Afganistana d) Kubanske krize 4) Koje godine Poljska prestaje biti komunistička zemlja? a) 1981. b) 1985. c) 1991. d) 1989. 5) Krajem osamdesetih Čehoslovačku zahvaća niz antikomunističkih revolucija znan kao... a) Purpurna revolucija b) Baršunasta revolucija c) Svilena revolucija d) Vunena revolucija 6) Berlinski zid je do svoga pada bio simbol podjele tijekom Hladnog rata. a) Točno b) Netočno 7) Tko je bio na čelu Rumunjske za vrijeme komunističkog režima? a) Nikolaj Čaušesku b) Lech Walesa c) Leonid Brežnjev d) Enver Hoxha

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?