судар - Номыг дээдэлдэг үгийг олоорой,  хүүхэд -  үүххдэ Үг бүтээгээрэй., нохой -  Оньсогыг таагаарай.Хон хон дуутай хонлой дээрээ дэгээтэй., удаан - Хурдан гэдэг үгийн эсрэг үгийг олоорой , түргэн,бушуу ,шаламгай - Хурдан гэдэг үгийн ойролцоо утгатай үгийг олоорой. ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?