mae bondio cofalent yn golygu ____ electronau Os ydy atomau yn rhannu un par o electronau maent yn ffurfio bond cofalent ____ mae moleciwlau cofalent syml yn cael berwbwynt ac ymdoddbwynt ____ Rhwng moleciwlau cofalent syml mae grymoedd ____ Mae sylweddau cofalent yn ____ mewn dwr Mae methan yn enghraifft o moleciwl cofalent ____ Mae diemwnt yn enghraifft o sylwedd cofalent ____ Mae graffit yn enghraifft o sylwedd cofalent ____ Mae gan diemwnt ymdoddbwynt a berwbwynt ____ Mae diemwnt yn ____ Mae diemwnt a graffit yn alotropau o ____ Mae diemwnt yn ____ trydan Mae graffit yn ____ trydan Mae gan diemwnt ____ bond cofalent rhwng atomau carbon Mae gan graffit ____ bond cofalent rhwng atomau carbon Mae diemwnt a graffit yn ____ mewn dwr

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?