1) İskelet sistemi hangi organ için koruma görevi yapmaz? a) Mide b) Akciğer c) Beyin d) Kalp 2) Kulakla ilgili aşağıda verilen yapılardan hangisi işitme olayında görev almaz? a) Salyangoz b) Korti organı c) Kohlear kanal d) Yarım daire kanalları 3) Çizgili kaslarda kasılma birimi olan ve iki Z çizgisi arasında kalan bölge hangisidir? a) A bandı b) Sarkomer c) I bandı d) Miyofibril 4) Proteinlerin kimyasal sindirimini hangi yapı gerçekleştirir? a) Yutak b) Ağız c) İnce bağırsak d) Kalın bağırsak 5) Kılcal damarların yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur? a) Düz kas tabakası b) Bağ doku c) Elastik lif d) Epitel doku 6) Karbondioksitin taşınmasında etkili olan karbonik anhidraz hangi vücut yapısında görev yapar? a) Alyuvar b) Trombosit c) Akyuvar d) Plazma 7) Hipofiz bezinden kana verilen hormonlardan hangisi hipofiz bezine ait özelleşmiş hücrelerde sentezlenmez? a) FSH b) ACTH c) LTH d) ADH 8) Numaralanmış bölümlerden hangisi ağ tabakadır? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 9) Uzun kemiklerin uç kısımlarında, kısa ve yassı kemiklerin iç kısmında bulunan yapı hangisidir? a) Süngerimsi kemik doku b) Sarı kemik iliği c) Periost d) Osteosit 10) Numaralanmış bölgelerin hangisinin yapısında çizgili kas bulunur ve bu sayede idrar atmayı kontrol eder a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Biyoloji proje ödevi - Test

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?