ข้างขึ้น, ข้างแรม, การเกิดฤดูกาล, แกนโลกเอียง 23.5 องศา, น้ำขึ้นน้ำลง,

แบบฝึกหัดความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?