1) ?מאיזה חלק בתפילה מתחילים פסוקי דזמרה a) מהודו עד לאחר השירה b) מקריאת שמע וברכותיה c) "מ"ישתבח 2) ?במה צריך להיזהר בזמן אמירת פסוקי דזמרה a) לבקש מים b) לגעת באוזן או באף c) לדבר 3) ?אלו קטעים נאמרים בעמידה a) קריאת שמע b) ..."ויברך דוד... עד ה' הוא האלהים" c) "ברוך שאמר" 4) ?"מה הימים שבהם לא אומרים "מזמור לתודה  a) חול המועד פסח b) פורים c) חנוכה 5) ?למה לא אומרים "מזמור לתודה" בשבת a) .כי הוא לא חלק מהתפילה בשבת b) .בגלל שבשבת יש תפילה מיוחדת c) .מפני שקורבן תודה בא בנדבה,ואין מביאים נדבות בשבת 6) ?איזה ברכות אפשר לומר גם אחרי שמונה עשרה a) פסוקי דזמרה b) "ישתבח" c) קריאת שמע 7) ...אם אין לו זמן להגיד שמונה עשרה עם הציבור יגיד קודם a) מזמורים שאומרים בכל יום b) מזמורים שאומרים בשבת c) משהו אחר 8) ?מתי אומרים מזמורי תהילים שהם מהלל a) בערב פסח b) בערב יום הכיפורים c) בחול המועד פסח 9) ...אם איחר מלבוא לבית הכנסת  a) מותר לו להגיד "ישתבח" אחרי תפילת שמונה עשרה b) אסור לו להגיד "ישתבח" אחרי תפילת שמונה עשרה 10) ...אם אין לו טלית ותפילין ומחכה שיביאו לו  a) .יכול להתפלל פסוקי דזמרה b) .צריך לחכות שיביאו לו, ורק אז יתפלל

:חידון דיני פסוקי דזמרה

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?