1) Kewujudan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu menyebabkan munculnya  a) Sistem Pendidikan Sekular b) Sistem Pendidikan Vernakular c) Pendidikan Rendah d) Sekolah Vernakular Cina 2) Sekolah Vernakular Melayu Pertama a) Sekolah Cina Sam Tet, Ipoh b) Kolej Melayu Kuala Kangsar c) Penang Free School d) Sekolah Melayu Gelugor, Pulau Pinang 3) Ciri-ciri sekolah Vernakular Cina kecuali a) Dibuka di kampung b) Guru-guru di bawa dari China c) Buku teks dari China d) Berorientasikan kurikulum dari China 4) Tahun pembukaan sekolah Inggeris pertama, Penang Free School adalah pada tahun a) 1796 b) 1806 c) 1816 d) 1826 5) Sekolah di Sabah dan Sarawak didirikan oleh a) Pedagang b) Pentadbiran SBUB c) Penduduk tempatan d) Mubaligh Kristian

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?