1) Aşağıdakilerden hangisi impuls iletim hızını hızlandırmaz? a) Miyelin kılıfın bulunması b) Ranvier boğumunun fazla olması c) Ranvier boğumunun az olması d) Akson çapının artması e) Hiçbiri 2) Ayşe şaka olsun diye Ali'nin eline diken batırıyor ama o sırada başka başka bir tarafa bakan Ali'nin tepki vermediğini görüyor. Sonra Ali eline bakarken bir kez daha batırıyor ve o zaman Ali'nin bir tepki verdiğini görüyor. Ali' nin sinir sisteminde nasıl bir bozukluk vardır? a) Elindeki duyu nöronu çalışmıyor olabilir. b) Felçli olabilir. c) Efektör organı çalışmıyor olabilir. d) Motor nöronu çalışmıyor olabilir. e) Kuduz olabilir. 3) Talamus duyuların toplanıp , düzenlenip beynin uygun yerlerine iletildiği yerdir. Peki hangi duyu buna uymaz? a) Tat almak b) Hissetmek c) Duymak d) Koku almak e) Görmek 4) Aşağıdaki reflekslerden hangisi omurilik soğanıyla alakalı değildir? a) Hapşırmak b) Öksürmek c) Çiğnemek d) Kusmak e) Emmek 5) Refleks yayının elemanları (1-Ventral kök 2-Dorsal kök 3-Reseptör 4-Ara nöron 5-Efektör 6-Motor Nöron 7-Duyu nöron)  sıralayınız. a) 3-7-2-4-1-6-5 b) 6-2-1-4-5-3-7 c) 3-7-1-4-2-5-6 d) 3-1-6-4-2-5-7 e) 1-2-3-4-5-6-7 6) Aşağıdaki hormonlar az ve ya çok olması sonucunda oluşabileceği hastalıklarla eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlış yapılmıştır? a) ADH-Şekersiz şeker hastalığı b) Tiroksin-Guatr c) Kalsitonin-Tetani d) Aldesteron-Addison e) İnsülin-Şeker hastalığı 7) İskelet kasında yer alan kas lifi , miyofibril , kas demetini büyükten küçüğe sıralayınız a) kas demeti-miyofibril-kaslifi b) kas lifi-kas demeti-miyofibril c) kas demeti-kas lifi- miyofibril d) miyofibril-kas lifi-kas demeti e) miyofibril-kas demeti-kas lifi 8) Tablodaki boşluklara yazılması gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir? a) I-İstemli II-Çok III-Tek IV-İstemsiz b) I-İstemsiz II-Çok III-Üçlü IV-İstemsiz c) I-İstemli II-Tek III-Tek IV-İstemli d) I-İstemsiz II-Çok III-Çok IV-İstemsiz e) I-İstemsiz II-Tek III-Çok IV-İstemli 9) Atardamar ,Toplardamar ve Kılcal damarlardakikan basınçları arasındaki ilişki hangisinde doğrudur? a) Toplar>Atar>Kılcal b) Atar>Kılcal>Toplar c) Toplar>Kılcal>Atar d) Kılcal>Atar>Toplar e) Atar>Toplar>Kılcal 10) Kan aşağıdaki damarlardan hangisinden geçerken oskijen miktarı azalır? a) Akciğer atardamarı b) Kapı toplardamarı c) Karaciğer toplardamarı d) Akciğer kılcalları e) Karaciğer kılcalları

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?