1) Цэвэр усны нөөц нь дэлхийн нийт усны хэдэн хувийг эзлэх вэ? a) 3 b) 2.5 c) 21 d) 30 e) 70 2) Олон гол горхи нийлж үүсгэдэг гадаргын урсацыг нэрлэнэ үү a) гол b) мөрөн c) цутгалан d) нуур e) далай 3) МАНАЙ ОРОН ГАДАРГЫН УСНЫ НӨӨЦӨӨР ДЭЛХИЙД ХЭДДҮГЭЭР БАЙРАНД ОРДОГ ВЭ? a) 45 b) 20 c) 68 d) 56 e) 150 f) 120 4) ХҮН ХЭРЭГЦЭЭТ КАЛЬЦИЙНХАА ХЭДЭН ХУВИЙГ УНДНЫ УСНААС АВДАГ ВЭ? a) 3 b) 5 c) 10 d) 15 e) 25 5) термометр юуг хэмждэг багаж вэ? a) Температур b) Агаарын даралт 6) Байгаль дээр хамгийн цэвэр байдаг усны хэлбэр юу вэ? a) Цас b) гол мөрөн c) бороо d) мөс 7) голын усыг малчид ундандаа хэрхэн хэрэглэх нь зөв бэ? a) тунгааж шүүж буцалгаж b) хайлуулж c) шууд хэрэглэдэг d) унданд хэрэглэдэггүй 8) Монгол орны хамгийн урт гол юу вэ? a) хэрлэн b) туул c) халх d) орхон 9) Монгол орны хамгийн том нуур a) Тэлмэн b) Тэрхийн цагаан нуур c) Хар-Ус d) Буйр e) Увс f) Хяргас 10) монгол орны хамгийн урт мөсөн гол a) улаан цутгалан b) алтайн c) потанины

8-р анги "Монгол орны усны нөөц" бататгал

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?