1) Kabe'yi ilk kim inşa etmiştir? a) Hz. İbrahim b) Hz. Muhammed c) Hz. Adem d) Hz. Nuh 2) Cahiliye Araplarının taptığı putlar nedir? a) Toprak b) Resim c) Fal oku d) Heykel 3) İslam'dan önce Arap toplumunun yaşayışına ne ad verilir? a) Karanlık dönem b) Cahiliye dönemi c) Medeniyet d) Asr-ı Saadet 4) Şirk ne demek? Müşrik kime nedir? a) Allah'a inanan kimse b) Allah'a inanmayan kimse c) Allah'a ortak koşanlar d) Hz. Peygmber'e inananlar 5) Müslüman olmamasına rağmen Hz. Muhammed'i her zaman destekleyen, onu himaye eden amcası kimdir? a) Hz. Ömer b) Ebu Talip c) Ebu Bekir d) Abdullah 6) Hz. Muhammed gençliğinde amcası ile birlikte hangi işi yapmıştır? a) Ticaret b) Çobanlık c) Esnaflık d) Peygamberlik 7) Hicret nedir? a) Medine'den Mekke'ye göç b) Mekke'den Yemen'e göç c) Mekke'den Habeşistan'a göç d) Mekke'den Medine'ye göç 8) Hz. Muhammed'in İslam'a davet için gittiği, fakat taşlandığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? a) Taif b) Mekke c) Medine d) Yemen 9) Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret etttiğinde Müslümanlarla birlikte inşa ettiği mescidin adı nedir? a) Cami b) Mescid-i Nebi c) Kabe d) Süleymaniye 10) Aşağıdakilerden hangisi Medine'de yoktu? a) Mümin b) Münafık c) Yahudi d) Müşrik 11) Müslümanların müşriklere karşı Medine'nin etrafına çukurlar kazarak savunma savaşı yaptıkları savaşın adı nedir? a) Uhud b) Bedir c) Hendek d) Tebük 12) Hz. Muhammed Hira mağarasında iken hangi melek vahiy (Kur'an) getirdi? a) Cebrail b) Azrail c) Mikail d) İsrafil 13) Hz. Muhammed ile Hz. Hatice evlendiklerinde kaç yaşındaydılar? a) 25 - 25 b) 20- 40 c) 25- 40  d) 40 - 25

4. Sınıf Din Kültürü 4. Ünite

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?