1) Güneş'i inceleyen bilim insanları ateş topu gibi görünen Güneş'in belli kısımlarında sıcaklığı daha düşük bölgeler bulunduğunu tespit etmişlerdir.Bu bölgelere..........................denir. Boşluğa ne gelmelidir? a) güneş izi b) uzaylı izi c) güneş lekesi 2) Güneş'in katmanlarının içten dışa sıralanışı hangisidir? a) renk küre-taç küre-çekirdek-ışık küre b) çekirdek-ışık küre-renk küre-taç küree c) taç küre-renk küre-ışık küre-çekirdek 3) Ay'ın çok ince olan atosferini büyük bir hızla geçerek yüzeye çarpan gök taşları,burada çukurlar oluşturmuştur.Bu çukurlara...........................adı verilir. Boşluğa ne gelmelidir? a) krater b) nokta c) kraker 4) Güneş'in Dünya'ya uzaklığının ortalama 150.000.000 km olduğunu düşündüğümüzde, Güneş'in Dünya'ya uzaklığı, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının...................katıdır.................katıdır. a) 400 b) 500 c) 600 5) Güneş ,Dünya ve Ay'ın büyüklüğü sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik gösterir. a) basketbol topu-karpuz-bezelye tanesi b) btopu-bezelye tanesi-portakal c) basketbol topu-portakal-nohut tanesi 6) Ay'ın ana evreleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Yeni ay-Dolunay-Hilal-Yarım ay b) Yeni ay-Dolunay-İlk dördün-Son dördün c) Hilal-Şişkin ay-Dolunay-Yeni ay 7) Ay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi DOĞRUDUR? a) Kraterleri su ile doludur. b) Yüzeyi devamlı olarak çok sıcaktır. c) Küre şeklindedir. 8) Dünya'nın geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer? a) basketbol topu b) tekerlek c) kalemlik 9) Dünya'nın doğal uydusu olan...................Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır. Boşluğa ne gelmelidir? a) Güneş b) Ay c) Dünya 10) Ay'ın ana evreleri yanı sıra.....................evreleri de vardır Boşluğa ne gelmelidir? a) büyük b) orta c) ara 11) Ay'ın yüzeyinin Dünya'da D harfi şeklinde görüldüğü evre..........................olarak adlandırılır. a) ilk dördün b) son dördün c) şişkin ay 12) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Güneş'in katmanlarından biri DEĞİLDİR? a) renk küre b) çekirdek c) ısı küre 13) Dünya bir tam turunu kaç saatte tamamlar? a) 12 saat b) 24 saat c) 6 saat 14) Ay,Dünya'nın etrafında saat yönünün tersi yönünde dolanır ve bu hareketini.................................tamamlar. Boşluğa ne gelmelidir? a) 28 gün 9 saatte b) 30 gün 4 saatte c) 27 gün 8 saatte 15) Ay, Dünya ile beraber eş zamanlı olarak Güneş'in etrfında dolanma hareketi yapar.Bu hareket.....................yönündedir.Ay bu hareketini.............................yani....................yılda tamamlar. Aşağıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? a) saat yönünün tersi-365 gün 6 saat-bir b) saat yönü-366 gün 8 saat-iki c) saat yönü-386 gün 9 saat-üç

Güneş Dünya ve Ay (PLEVNE ORTAOKULU/5.SINIF)

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?