Doğru: Canlıların bulundukları ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir., Kalsiyum minareli kemik ve diş gelişimi için mutlaka gereklidir, Boşaltım solunum beslenme canlıların ortak özellikleridir, Yapım ve yıkım olaylarının tamamı metobolizmadır., Besinini kendi üretemeyen dışarıdan alan canlılara heterotof canlılar denir., Canlılar tarafından üretilebilen bileşikler organik bileşiklerdir., Küçük moleküllerin büyük moleküllere dönüşmesine anabolizma denir., Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşik vitamindir. , DNA’nın yapısında riboz şekeri bulunmaz., Steroidler bir yağ çeşidi olup üreme hormonlarının ve D vitaminin yapısına katılır., Proteinler öncelikli görevi yapım ve onarımdır., Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozar., Yağ asitleri DOYMUŞ ve DOYMAMIŞ olmak üzere iki grupta incelenir., Bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri kendileri üretir., Fotosentez, birçok tepkimenin gerçekleştiği bir yapım olayıdır., Canlıların tümü yapım ve yıkım reaksiyonlarını gerçekleştirir., Yıkım reaksiyonları sadece sindirim olayları ile olmaz., Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması solunum ile gerçekleşir.Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması solunum ile gerçekleşir.Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması solunum ile gerçekleşir., Genç bir bireyden ergin birey oluşana kadar geçen süreye büyüme denir., Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenmez., Yanlış: Canlıların bulundukları ortama uyum sağlamasına homeostazi denir., Kalsiyum minareli kemik ve diş gelişimi için mutlaka gerekli değildir., Boşaltım solunum beslenme canlıların ortak özelliklerinden değildir., Yapım ve yıkım olaylarının tamamı üremedir., Besinini kendi üretemeyen dışarıdan alan canlılara otortof canlılar denir , Canlılar tarafından üretilebilen bileşikler inorganik bileşiklerdir., Küçük moleküllerin büyük moleküllere dönüşmesine katabolizma denir., Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan organik bileşik karbonhidrattır., DNA’nın yapısında riboz şekeri bulunur., Steroidler bir yağ çeşidi olup üreme hormonlarının ve D vitaminin yapısına katılmaz, Proteinler öncelikli görevi enerji vermektir., Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozmaz., Karbonhidratlar DOYMUŞ ve DOYMAMIŞ olmak üzere iki grupta incelenir., Bitkiler ihtiyaç duydukları besinleri dışarıdan alır., Fotosentez, birçok tepkimenin gerçekleştiği bir yıkım olayıdır., Canlıların tümü yapım ve yıkım reaksiyonu gerçekleştirmez., Yıkım reaksiyonları sadece sindirim olayı ile olur., Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkarılması üreme ile gerçekleşir., Genç bir bireyden ergin birey oluşana kadar geçen süreye metabolizma denir., Canlıların hepsinde aktif hareket gözlenir.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?