1. Procesja i śpiew na wejście, Znak krzyża, Pozdrowienie - Pan z wami, 2. Ucałowanie ołtarza i pozdrowienie zgromadzonego ludu, 3. Akt pokuty- przepraszamy Boga za nasze grzechy, 4. Odśpiewanie "Panie zmiłuj się nad nami", 5. Uwielbienie Boga hymnem "Chwała na wysokości", 6. Kolekta- kapłan mówi "Módlmy się..." i unosi ręce przedstawiając nasze prośby Bogu,

Obrzędy wstępne Mszy Świętej 2

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?