1) Ο Κώστας για να αγοράσει τηλεόραση αποταμιεύει 5 ευρώ την εβδομάδα για 32 εβδομάδες. Σε πόσες εβδομάδες θα συγκεντρώσει το ίδιο ποσό, εάν μαζέψει 8 ευρώ την εβδομάδα; a)  20 εβδομάδες. b) 10 εβδομάδες. c) 17 εβδομάδες. 2) Δυο εργάτες εργάστηκαν 4 ώρες για να μεταφέρουν τραπέζια. Πόσοι εργάτες θα μαζέψουν τραπέζια με σκοπό να τελειώσουν σε 1 ώρα; a) 9 εργάτες. b) 8 εργάτες. c) 20 εργάτες.

Μαθηματικά

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?