1) Semua murid sedang berkumpul __________ dalam dewan. a) pada b) daripada c) di d) dari 2) Khalid berjalan kaki ___________ sekolah. a) ke b) di c) dari d) kepada 3) Perabot itu diperbuat ____________ kayu. a) dari b) daripada c) ke d) kepada 4) Fauzan mengulang kaji pelajaran _________ waktu malam. a) kepada b) di c) pada d) dari 5) Burung itu hinggap _________ dahan pokok. a) pada b) dari c) ke d) di 6) Nenek baru sampai ___________ kampung. a) dari b) ke c) di d) pada 7) Khairul lebih tinggi _________ abangnya. a) ke b) kepada c) dari d) daripada 8) Hadiah ini akan diberi _________ murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. a) di b) kepada c) daripada d) dari 9) Maria dan ibu hendak pergi ________ kedai kek. a) kepada b) di c) ke d) dari 10) Daniel memberitahu perkara itu ________ gurunya. a) kepada b) ke c) dari d) daripada 11) Kucing itu tidur _________ atas sofa. a) pada b) di c) daripada d) kepada 12) Ibu ke pasar ___________ pagi tadi. a) ke b) daripada c) dari d) pada

Kuiz Kata Sendi Nama Tahun 2

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?