1) Гэрлэн дохио аль нь вэ? a) b) c) d) e) 2) Улаан өнгийн гэрлэн дохио хаана байна вэ? a) b) c) d) e) 3) Ногоон өнгийн гэрлэн дохио хаана байна вэ? a) b) c) d) e) 4) Шар өнгийн гэрлэн дохио хаана байна вэ? a) b) c) d) e) 5) Аль нь аюулгүй вэ? a) b) c) d) 6) Аль нь аюултай вэ? a) b) c) d)

Гэрлэн дохио сэдвийн бататгал дасгал.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?