1) Эсрэг утгатай үгийг сонгоорой a) баян тансаг b) уйлах гинших c) хол ойр d) баяр баясгалан 2) залгавар зөв залгасан үгийг ол a) намагын b) намагийн c) намгийн d) намгын 3) ялгах эгшигтэы үгийг сонгоорой a) самбар b) тарга c) алдар d) хүндэл 4) оноосон нэрийг сонгоорой a) Янзага b) Банхар c) Ишиг d) Бэлтрэг 5) 1.ЧАНАР 2. АНИР 3.ХОРГОЛ 4ӨРГӨЛ a) эдгээр үгс цөм ялгах эгшиг үг b) зөвхөн 1,2,3р үгсялгах эгшигтэй c) 1ба3р үгс ялгах эгшигтэй d) 2ба4р үгс ялгах эгшигтэй

МОНГОЛ ХЭЛ

by

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?