1) Ano ang kabuuan (sum o total) ng 24 at 3? a) 21 b) 25 c) 27 d) 29 2) Kung pagsasamahin ang mga bilang na 13 at 9, ano ang sagot? a) 4 b) 20 c) 21 d) 22 3) Ano ang kabuuan ng 16 at 43? a) 27 b) 32 c) 59 d) 60 4) Sa pagsasama-sama ng mga bilang na sampu at pito, ano ang kabuuan? a) 3 b) 8 c) 12 d) 17 5) Sa 32 + 28, ano ang kabuuan? a) 4 b) 58 c) 60 d) 65

Math 3 Intervention-Addition-(MELC11)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?