Модернізм - це філософський і мистецький рух, який поряд з культурними течіями та змінами виник у західному суспільстві в кінці 19 — початку 20 століть., Символізм - одна із течій модернізму, в якій замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовується художній символ, що є знаком мінливого “життя душі” і пошуком “вічної істини”., Декаданс - загальна назва кризових явищ у мистецтві та культурі кінця 19 — початку 20 століть., Ібсенізм - це особливість художнього методу, що полягає в розкритті трагізму життя через зображення психологічних колізій, поєднання зовнішньої та внутрішньої дії, в інтелектуально-аналітичному підході до подій та образів, філософському осягненні дійсності, широкому використанні символіки й підтексту., Нова драма - течія в драматургії, основою якої є правдиве зображення, достовірне відтворення внутрішнього світу героїв, увага до соціально-побутової тематики., Драма-феєрія - один із жанрових різновидів драми. Для цього виду властивий фантастично-казковий сюжет, поряд із людьми діють створені уявою письменника фантастично-міфічні істоти.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?