1) Co jest stolicą Białorusi? a) Praga b) Mińsk c) Bratysława 2) Z jakimi państwami graniczy Białoruś? a) Z Łotwą, Litwą, Rosją, Polską i Ukrainą b) Z Łotwą, , Polską , Litwą i Rosją c) Z Czechami, Rosją, Słowacją i Austrią  d) Z Węgrami, Polską, Łotwą i Czechami 3) Czy Białoruś ma dostęp do morza? a) Tak b) Nie 4) Jaki klimat panuje na Białorusi? a) Równikowy b) Umiarkowany c) Umiarkowany ciepły przejściowy d) Kontynentalny 5) Jaki teren przeważa na Białorusi a) Nizinny b) Wyżynny 6) Jaką powierzchnię ma Białoruś? a) 28 687 km² b) 207 600 km² c) 420 540 km² 7) Jaką część powierzchni Białorusi zajmują bagna? a) ¼ b) ¾ c) ½ 8) Czy puszcza Białowieska znajduje się na pograniczu polsko-białoruskim a) Tak b) Nie 9) Czy jednym z miast Białorusi jest Grodno? a) Tak b) Nie 10) Jaka jest najdłuższa na rzeka Białorusi? a) Dźwina b) Niemen c) Dniepr

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?