1) Değeri en küçük paramız nedir? a) 1 kuruş b) 10 kuruş c) 25 kuruş 2) Selen kırtasiyeden tanesi 5 TL olan defterlerden 2 tane, tanesi 1 TL olan kalemlerden 5 tane almıştır. Selen kırtasiyeciye kaç para öder? a) 10 TL b) 15 TL c) 20 TL 3) Ali'nin kumbarasında 4 tane 50 kuruş, 5 tane 5 TL vardır. Ali'nin kumbarasında kaç tl para vardır? a) 30 TL b) 28TL c) 27 TL 4) 50 TL'si olan Osman, parasının 18 TL'sini harcadı. Osman'ın geriye kaç lirası kalmıştır? a) 26 TL b) 32 TL c) 35 TL 5) Kilosu 5 TL olan armuttan 5 kg alırsam manava kaç para ödemem gerekir? a) 25 TL b) 10 TL c) 30 TL 6) Ahmet kumbarasında 10 tane 50 kuruş, 6 tane de 1 TL biriktirmiştir. Buna göre kumbarasında ne kadar para vardır? a) 13 TL b) 12 TL c) 11 TL 7) 7. ve 8. soruyu resme göre cevaplandıralım. Ayşe kırtasiyeden bir top bir kalem ve bir boya kalemi almıştır. Buna göre kırtasiyeciye ne kadar ödemiş olur? a) 6.5 TL b) 8 TL c) 7. 25 TL 8) Onur kırtasiyeden iki kalem almıştır.Onur kırtasiyeciye 10 TL verdiğine göre ne kadar para üstü almıştır. a) 8 TL b) 9 TL c) 7 TL 9) Yandaki elbiseyi aşağıdaki paralardan hangisi ile alabiliriz? a) b) c) 10) Feridun, tanesi 50 Kuruş olan çikolatalardan iki tane, tanesi 25 kuruş olan sakızlardan da iki tane alıyor. Feridun bakkala ne kadar para ödemelidir? a) 1 TL 75 Kr b) 2 TL 25 Kr c) 1 TL 50 Kr

Paralarımız ve Alışveriş Problemleri

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?